Seile s.r.o.
U Lilky 639
26101 Příbram VI
Tel.: +420 725 903 390
E-mail: dotazy@lana-provazy.cz

GDPR

1.Veškerá data kupujícího, sdělena při objednávkách zboží jsou považována jako důvěrná a nebudou poskytnuta třetí osobě vyjma situace související se zajištěním distribuce a platebního styku, kterými mohou být např. dopravní společnosti, peněžní ústavy apod.

 

2.Používáním internetového obchodu prodávajícího kupující výhradně souhlasí se shromaždováním a používáním informací o jeho osobě a nákupech.

 

3.Provozovatel prohlašuje, že s osobními údaji kupujícího bude nakládáno v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů a budou použity pouze pro interní potřebu k obchodním účelům.

 

 

GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ pro klienty a dodavatele

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) ke dni 25. května 2018.

Firma Seile s r.o. (dále jen „Správce“)se sídlem na adrese U Lilky 639, 261 01 Příbram VI-Březové Hory, IČ 24840017 nakládá s Vašimi osobními údaji tak, aby byly v maximálním možném bezpečí.

Účel zpracování:

Zpracováváme Vaše  osobní údaje, a to údaje identifikační a adresné, kterými jsou jméno, příjmení, IČ, DIČ, telefon, email, adresa pro doručení za účelem splnění Vaší objednávky, či za účelem plnění smluvního vztahu v oblasti výroby a prodeje lan, provazů, motouzů a přírodních tkanin včetně souvisejících činností. Rovněž zpracováváme údaje o objednaném zboží nebo službách, které jste si Vy nebo Vaše společnost objednali.

Právní základ:

Souhlas subjektu údajů: pro účely zasílání obchodních sdělení nesouvisející s poskytnutou službou, pro účely pořízení audiovizuálních záznamů a použití k propagaci v tištěné nebo elektronické formě. Udělení souhlasu je zcela dobrovolné a můžete se samozřejmě rozhodnout souhlas neposkytnout. Udělený souhlas můžete rovněž kdykoliv odvolat.
Plnění či uzavření smlouvy: pro účely dodání zboží a služeb
Právní povinnost: pokud Vaše osobní údaje zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování Váš souhlas (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě; zákon č. 455/1991 Sb.,  živnostenský zákon; zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; zákon 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (pokud zboží objednáte jako fyzická osoba); zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
Oprávněný zájem: Osobní údaje, vedené v našem interním systému, mohou být uchovány v rámci evidence a kontroly, zpětné dohledatelnosti či v případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení. Pro účely ochrany majetku, bezpečnosti práce a pojištění (kamerové systémy).

Zpracovatelé osobních údajů a komu je předáváme:

Osobní údaje mohou být správcem údajů poskytnuty k dalšímu zpracování externím poskytovatelům účetních služeb, právních služeb, přepravním společnostem, správním ogánům a státním úřadům.
Jiné účely zpracování:
Správce údajů může použít poskytnuté osobní údaje i pro obchodní a marketingové účely v rámci oprávněného zájmu nebo po udělení souhlasu.

Doba uložení osobních údajů:

Správce údajů uchovává osobní údaje po celou dobu trvání plnění smluvního vztahu a dále po dobu, kterou mu ukládají zákonné předpisy.

 

 

 

lana-provazy.cz | 2020 CleveroClevero - chytrý e-shop, který vás nezklame.
frame-scrollup