Seile s.r.o.
U Lilky 639
26101 Příbram VI
Tel.: +420 725 903 390
E-mail: dotazy@lana-provazy.cz

Prohlášení o shodě

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce :

Seile s. r. o.

U Lilky 639

261 01 Příbram 6

IČO: 24840017

PROHLAŠUJE A POTVRZUJE NA SVOU VÝLUČNOU ZODPOVĚDNOST ,

že výrobek LANO KONOPNÉ, LANO LNĚNÉ, LANO JUTOVÉ, LANO SISÁLOVÉ, TĚSNÍCÍ PROVAZCE

určené pro:

stavebnictví, lesnický, zemědělský průmysl, obalový materiál, dekorace

je za podmínek výše uvedeného použití bezpečný. Pro výrobek nejsou stanoveny výrobcem zvláštní podmínky jeho použití.

Výrobek podléhá posuzování shody podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

Výroba produktu se řídí dle normy ČSN EN 1261. Tato norma stanoví požadavky na třípramenná, čtyřpramenná, a devítipramenná stáčená a splétaná lana pro běžné použití.

Sylva Tejkalová

(jednatel firmy)

lana-provazy.cz | 2020 CleveroClevero - chytrý e-shop, který vás nezklame.
frame-scrollup